Kort om RFSL Kalmar län

Om ossRFSLPhoto: EVELINE JOHNSSON

RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt växande organisation med cirka 7000 medlemmar och 38 avdelningar spridda över Sverige.

På avdelningsnivå är RFSL en social mötesplats, där medlemmar kan delta i olika aktiviteter, såsom föreläsningar, cafékvällar, pridefiranden och workshops.

Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt ungdomsförbundet.

En förbundsstyrelse väljs vid RFSL:s  kongress och har i uppdrag att verkställa den verksamhetsplan som kongressen fastställer.

RFSL Kalmar

RFSL Kalmar län är en ideell förening som bildades 14:e september 2013. Vår förening styrs delvis av våra medlemmar. Hos oss är du välkommen att gå med oavsett vem du är, var du bor eller hur du identifierar dig. Tror du liksom vi på ett samhälle där alla behandlas lika oavsett sexuell läggning, könsuttryck och identitet så hjälp oss att sprida kärleken i Kalmar län och gör samhället tryggare för alla. Ju fler vi blir desto starkare röst för vi och tillsammans kan vi förbättra tillvaron för alla hbtq-personer i länet och verka för at alla människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett vem du är.

Har du tankar på hur föreningen kan utvecklas?

Ta gärna kontakt med oss via e-post och berätta om dina idéer!

kalmar@rfsl.se