Förtroendevalda

Om ossRFSL

Ordförande
Ida Curtsdotter Karhu
ida.karhu@kalmar.rfsl.se

Vice ordförande
Linnea Almgren

Kassör
Jesper Jörgensen

Sekreterare
Lina Arffman

Ledamot
Elin Byström

Ledamot
Björn Svensson

Adjungerad Samordnare norra länet
Jesper Nils Thomas Karlsson (RFSL ungdoms förbundsstyrelse)