Newcomers

RFSL

Välkomna att delta i vårt Newcomers projekt för HBTQI
personer. Newcomers innefattar nyanlända unga vuxna
från annat land. HBTQI står för homosexuell, bisexuell,
transperson, queer, och intersex person.
Vi erbjuder:
Olika aktiviteter inom kultur/sport mm
Föreläsningar och studiekurstillfällen.
Gemenskap och tillfälle att träffa och umgås med
likasinnade på ett otvunget sätt.
Stödjande och motiverande samtal i grupp och enskilt.
(under sekretess)
Projektet fokuserar på hälsa. Vi önskar att så många
som möjligt vill delta och tillsammans bygga upp
ett bra och hälsosamt liv för sig själva och andra.
Vi samarbetar med flera andra aktörer som vill främja
en god psykisk hälsa och verka för att bryta ensamhet
och utanförskap.
Anmäl ditt intresse för deltagande till
kalmar@rfsl.se eller via sms 0703063526.
Skriv namn och kontakt uppgifter.
Handläggare och volontärer kan tipsa om projektet
och vid behov hjälpa till med anmälan.
Projektet och dess aktiviteter är kostnadsfria och
stöds av Länsstyrelsen i Kalmar och vänder sig till
personer i hela Kalmar län.
Projektet startade i juni 2018 och pågår fortlöpande.

Projektledare
Alexander Finstad
0768718801